Categorii

Retragerea din contract

 

Sunteţi eligibil pentru a renunţa la contract conform legii în vigoare şi puteţi face acest lucru în 14 zile de la livrarea bunurilor.

 

Atunci când renunţaţi la contract trebuie să ne returnaţi produsele nedorite la adresa:


Bijuterii e-shop

KNH Slovakia

 

Strada Anghel I. Saligny nr. 40
410085 , ORADEA, România

 

 

 

Bunurile trebuie trimise:

 • Ambalate corespunzător (se recomandă colet cu confirmare de primire), fără plată la livrare. Dacă produsele vor fi trimise cu plata ramburs (COD) acestea nu vor fi primite.
 • Se recomandă să trimiteţi o copie a facturii și numărul de cont iar apoi completați formularul de retragere din contract. Puteți găsi formularul aici: vf_ro.doc

 

Bunurile trebuie să îndeplinească următoarele:

 • Bunurile trebuie să fie ambalate corespunzător
 • Bunurile nu trebuie să fi fost folosite sau purtate - nu trebuie să prezinte semne de folosire
 • Bunurile trebuie să fie întregi!

 

Obligațiile care revin comerciantului în cazul retragerii

 • Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu articolul 11.

 

 • Comerciantul rambursează sumele menționate la primul paragraf folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția ca consumatorul să nu trebuiască să plătească comisioane în urma rambursării.

 

 • Fără a aduce atingere alineatului (1), comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de comerciant.

 

 • Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși bunurile, în cazul contractelor de vânzare, comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către comerciant, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 

Obligațiile consumatorului în cazul retragerii

 • În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul preia bunurile pe cheltuiala sa dacă bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

 

 • Cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuși bunurile, consumatorul returnează bunurile sau le înmânează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepționeze bunurile, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat comerciantului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu articolul 11. Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

 

 • Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea bunurilor, cu excepția cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau în care comerciantul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

 

 • Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care comerciantul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (h).

 

 • Atunci când consumatorul își exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau cu articolul 8 alineatul (8), consumatorul plătește comerciantului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat comerciantul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită comerciantului de către consumator este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe vaza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.

În cazul în care vreo condiţie de mai sus nu este respectată nu putem accepta renunţarea la contract iar bunurile vor fi retrimise clientului pe cheltuiala sa.


homeHome

local_mall
cancel
cancel